App-udviklingsprojekt blev startskuddet til en agil projekttilgang hos Daman

Daman er et digitalt bureau med speciale i medicinalindustrien. Da Daman på kort tid skulle udvikle en ny app for en af de danske regioner, ønskede virksomheden at arbejde mere agilt end tidligere. For at komme godt i gang og sikre, den agile tankegang blev fastholdt gennem hele projektet, fik de assistance af en Agil Coach fra Plan A Projects.

“Vi tog kontakt til Plan A Projects, fordi vi gerne ville i gang med at arbejde mere agilt med vores projekter og manglede nogen med solid erfaring til at hjælpe os på rette spor,” fortæller Andreas Dam, som er CEO hos Daman. ”Derudover synes jeg, det er spændende, at Plan A Projects medtænker den positive psykologi i deres projektledelsesmodel. For mig som leder er det vigtigt, at projektteamet trives, og Plan A Projects’ model er med til at gøre det sjovt og positivt at arbejde sammen på projekterne.”

Nogen at støtte sig til
”Vores projektleder, Jens, havde været på et tredages kursus i agil projektledelse hos Plan A Projects, men havde ikke prøvet at arbejde med agile projekter i praksis,” fortsætter Andreas Dam. ”Derfor virkede det oplagt at bringe dem på banen, så Jens fik nogen at støtte sig til.”
Projektleder Jens Jakobsen er enig: ”Det har været rigtig godt at have en Agil Coach, som kunne hjælpe os i gang, og som jeg kunne vende de mange spørgsmål med undervejs.”

Nyt team med begrænset agil erfaring
Projektet, som Daman arbejdede på, handlede om at udvikle en app for en af de danske regioner. Regionen ønskede med app’en at få et støtteredskab til hjertesvigtspatienter, der løbende skal huske at registrere og rapportere forskellige facts omkring deres helbred til sundhedsvæsnet. Projektteamet bestod af Jens som projektleder, to user interface-designere og to app-udviklere. De to sidste kom fra en ekstern app-udviklingsvirksomhed, og samlet set var der derfor tale om et team, der ikke var vant til at arbejde sammen, og hvor de fleste ikke havde særlig meget praktisk erfaring med at arbejde agilt.

Undervisning og Agil Coaching
”Plan A Projects startede med at undervise os i deres agile projektledelsesmodel, så alle i projektteamet fik en fælles forståelse for, hvordan vi skulle arbejde sammen,” fortæller Jens Jakobsen. ”Derudover har han fungeret som Agil Coach undervejs i projektet og sørget for, at vi holdt fast i modellen i stedet for at falde tilbage i gamle vaner. Det har fungeret rigtig godt.”

Involvering af projektejeren fra begyndelsen
”Det har betydet enormt meget at have Plan A Projects med på projektet,” siger Jens Jakobsen. ”For eksempel insisterede de på, at projektejeren fra vores kunde skulle være med til de indledende planlægningsmøder sammen med hele projektteamet. Det var en super idé, for det gjorde, at hun fik en god forståelse for, hvad der var kompliceret at lave, og hvad der var let at lave. På den måde blev det nemmere for hende at prioritere, hvor vi skulle lægge vores energi, sådan at hun kunne få det bedst mulige produkt ud fra de økonomiske og tidsmæssige rammer, der var for projektet.”

God udnyttelse af ressourcerne
En af årsagerne til, at Daman ønskede at begynde at arbejde mere agilt, var, at de gerne ville kunne møde deres kunders forventninger og behov i endnu højere grad, end de allerede gjorde. Og med den nye projektmodel har de fået nogle redskaber, de kan bruge fremover. Jens Jakobsen uddyber: ”Hele den her tankegang med at involvere kunden, så han eller hun kan være med til at skære væk fra bunden, hvis det bliver nødvendigt undervejs, er super gavnlig. I det hele taget har vi lært nogle spændende metoder at kende, og vi er blevet udfordret på, hvordan vi bruger vores ressourcer bedst og hæver læringskurven tidligt i forløbet.”

Godt klædt på til fremtidige agile projekter
”Når vi fremover skal køre projekter agilt, føler jeg mig rigtig godt klædt på til opgaven. De første gange vil jeg nok stadig bruge Plan A Projects som sparringspartner. Især i planlægningsfasen, og hvis jeg står med nogle udfordringer hen ad vejen, hvor det kan være godt med nogen at sparre med. Men nu har vi fået en masse nye idéer til, hvordan vi kan gribe tingene an, og det bliver spændende at føre idéerne med videre i det næste projekt,” slutter Jens Jakobsen.

Fakta om Damans app-udviklingsprojekt

Fra Daman startede med de indledende analyser af, hvad kunden ønskede at få lavet, og til projektet var færdigt, gik der omkring 4½ måned. I det tidsrum blev app’en også afprøvet og testet af konkrete brugere, og brugen blev analyseret af Daman i samarbejde med kunden. Kunden har været meget tilfreds med projektet, og der arbejdes nu på et nyt projekt for en fase 2 af app’en.