KURSER

PLAN A KLÆDER DIG PÅ TIL AT LEDE VIRKSOMHEDEN SIKKERT GENNEM ALLE TYPER PROJEKTER.
PÅ PLAN A's KURSER FÅR DU KONKRETE VÆRKTØJER TIL AT LEDE SUCCESFULDE PROJEKTER, DER BLIVER AFLEVERET TIL TIDEN.
VI ARBEJDER PRAKSISORIENTERET OG MED KONKRETE METODER, DU KAN IMPLEMENTERE MED DET SAMME.

Agil Projektledelse med certificering

Med den agile projekmetode bliver projektet leveret til tiden,
virksomheden sparer tid og penge og metoden skaber projekter,
folk gerne vil være med på. Et kursus i agil projekledelse hjælper
dig med andre ord med at skabe markante resultater til gavn for
både medarbejdere, ledelse og bundlinje.

PlanAProject_agile_logo-23

Konkrete værktøjer, der er
lette at implementere

Effektivt både online og on-
site

Skalerbart og effektivt til alle
typer projekter

PlanAProject_agile_world_logo_SAP-21
ALLE KAN LÆRE AT INDARBEJDE BÆREDYGTIGHED I DERES PROJEKTER OG DERMED
VÆRE MED TIL AT ÆNDRE VERDEN TIL DET BEDRE. VI KAN LÆRE DIG HVORDAN.
Kursus_logo_SAP-26

Bæredygtig Projektledelse
Med certificering

Med helt konkrete værktøjer lærer I at indarbejde med et bæredygtigt fokus fra start til slut med en fremgangsmåde, der kan bruges i alle typer projekter.

Målet er, at vi sammen ændrer projekters scope til at have et mere langsigtet mål end bare aflevering.

Hvis vi skal gøre en forskel, skal vi se på den indvirkning, vores projekter har på verden omkring os – også på den lange bane.

Kursus_logo_SAP-27

Bæredygtig med Scrum, SAFe® og projekter
Med certificering

2-dages add-on kursus i bæredygtighed for projektdeltagere med teoretisk baggrund og praktisk erfaring.

På kurset lærer I at indarbejde bæredygtighed i jeres eksisterende projektmetode samt i Scrum, SAFe® og Scrum@Scale.

GPM-logo

Green Project Management®
Med certificering

Som eneste udbyder i Norden tilbyder Plan A offers kurser i Green Project Management® (GPM®).

Metoden gør det lettere for virksomheder at tage hensyn til bade deres egen forretning samtidig med miljø og samfund. Vi arbejder med konkrete metoder og standarder, der sætter deltagerne i stand til at implementere bæredygtige principper i alle virksomhedens projekter.

ACCREDITED TRAINING PARTNER
Kursus_logo_SAP-27

Introduktion til bæredygtighed
Med certificering

Introduktion til Bæredygtighed med certificering er et endagskursus, hvor du lærer det grundlæggende i bæredygtighed og udforsker de mest relevante bæredygtighedsrammer og -metrikker.

I løbet af kurset vil du studere praktiske eksempler og anvende læringen i relation til din virksomhed. Uanset din organisatoriske rolle vil det altid være værdifuldt at have en grundlæggende forståelse af bæredygtighed.

Kursus_logo_SAP-25

Bæredygtige Projekter for Web 3.0
Med certificering

På dette kursus lærer I, hvordan I helt konkret gennemfører bæredygtige Web 3.0-projekter fra start til slut.

Vi ser på, hvordan man laver en NFT-kollektion og dropper den, hvordan man starter i metaverset, og hvordan ens DAO skal se ud, baseret på scopet af projektet.

Kursus_logo_SAP-26

CO2 Reduction Projects with certification

You will learn how to operationally execute sustainability projects with a dedicated focus on emissions reduction, in respect to both Greenhouse Gas (GHG) reduction and compensation, and on how to adapt the method from project to project. 

This project approach is designed for both teams that are geographically distributed and/or work at the same location.

Kursus_logo_SAP-26

Bæredygtig ledelse
Med certificering

Bæredygtigt lederskab med certificering er et 2-dagskursus, der dækker emner, der er relevante for skabelse af værdi omkring bæredygtighed, især omkring udvikling af kompetencer, der kan udnyttes i innovationsprocesser, der er nødvendige for effektive ledere i nutidens dynamiske miljø.

Kurset fokuserer på, hvordan man sætter en ambitiøs “North Star”, integrerer og forbinder bæredygtighed med forretningsstrategier, og skaber stærk styring på tværs af organisationer, herunder udvikling af integrerende og langsigtede løsninger til miljømæssige og sociale udfordringer.

Kursus_logo_SAP-26

Bæredygtig IT

Dette kursus er designet til at sætte IT-organisationer i stand til at arbejde bæredygtigt og støtte forretningen i dens bæredygtighedsrejse.

Med en blanding af teoretisk viden og praktiske værktøjer, vil deltagerne lære at implementere og drive en transformation mod bæredygtig IT.

UDTALELSER FRA KURSISTER

LÆS ANDRE KURSISTERS MENING OM PLAN A KURSER
3. april 2019
VI ØNSKER AT ARBEJDE AGILT OG LEVERE TIL TID OG BUDGET

Hos DGI har marketingafdelingen og IT-afdelingen arbejdet tæt sammen i en årrække og oplevet, at de havde brug for en fælles
tilgang til at gennemføre projekter på. Nogle DGI-kolleger havde set et konferenceindlæg af Lasse Borris Sorensen fra Plan A, der
handlede om at arbejde agilt med en deadline, agil projektledelse. Det tema ramte DGIs virkelighed […]

23. marts 2018
KONKRETE VÆRKTØJER FRA KURSET BLIVER NU BRUGT I HVERDAGEN

Anne Dorthe har, inden hun begyndte at undervise i projektstyring og Scrum på Erhvervsakademiet i Århus, arbejdet som projektleder
og porteføljemanager i den offentlige sektor i 17 år. Søgte kombinationen mellem det strukturerede og det agile Da Anne Dorthe
kiggede efter kurser, havde hun en helt bestemt problemstilling, som hun ønskede at få input til: […]

Kursist nr. 200
23. november 2017
KURSIST NR. 200

På vores certificeringskursus i november havde vi fornøjelsen af at uddele diplom nr. 200. Helene Lynge Hansen modtog diplomet og
blev dermed beviset på, at der nu er mere end 200 personer, der har gennemført og bestået vores åbne kursus Agile Projects
Leadership. Helene var et stort smil, da hun modtag diplomet og siger følgende […]

© 2018 planaprojects.com | CVR: 27964168 | All rights reserved.