Er du vores nye agile coach?

Stillingsbeskrivelse

I rollen som Agil Coach kommer du til at arbejde med de største kunder i Danmark, med fokus på udviklingsprojekter og på tværs af teknologiske platforme (SAP, Oracle, MS, IBM etc.). Dog har der de senere år været meget fokus på SAP projekter, hvilket ikke er et krav.

Du skal fungere som projektledelsens forlængede arm i projekterne. Kunne holde fast i metoden, men samtidig være fleksibel og tilpasse fremgangsmåden, når omgivelserne kræver det. Det er essentielt, at du har en personlig profil, som kan skabe resultater gennem andre samt fastholde og ikke mindst styrke relationerne fra start til slut. Du skal kunne facilitere og samtidig udstråle pondus og entusiasme samt skabe den gode stemning – ikke mindst i de lange krævende projekter.

Du vil ligeledes skulle bidrage til salg, både ved brug af netværk og mersalg, når du er på projekter. Derfor er kundetilfredsheden altgørende for det næste salg, hvorfor du også vil blive målt på denne. Der vil være opsøgende salgsaktiviteter, som f.eks. via de leads, man får fra de tidligere kursister.

Der tilbydes en god fast bruttoløn, overskudsordning, sundhedssikring samt statens takster. Der forventes ca. 70 rejsedage til Jylland pr. år, hvilket man skal udvise fleksibilitet overfor. 

Arbejdsopgaver

 • Varetage rollen som Agil Coach i store (IT-) projekter
 • Agil undervisning omkring deltagelse i styregrupper, projektledelse eller projektdeltagelse
 • Fungere som Scrum Master og få dysfunktionelle teams til at fungere
 • Opsøgende salg – bl.a. via tidligere kursister

Erfaring / baggrund

Den ideelle kandidat har typisk en længerevarende uddannelse, og har fungeret som Agil coach, program- eller projektleder på + 5000 timers agile udviklingsprojekter med indgående erfaring og forståelse for processer.

Personlighed

 • Planlægger og organiserer egen tid og opgaver: Planlægger opgaver systematisk for at nå mål, vurderer tidsrammer og ressourceforbrug realistisk, følger op på aftaler.
 • Løser problemer: Udviser analytisk sans, tænker logisk og kritisk, kan identificere problemer/årsager og vurdere information kritisk.
 • Udviser forretningsorientering: Vurderer beslutninger i forhold til strategier, økonomi, markeder, mennesker og muligheder på kort/langt perspektiv.
 • Opbygger og vedligeholder relationer til andre: Er venlig, samarbejdsorienteret og har let ved at omgås de fleste, orienterer egen leder, kollegaer/medarbejdere om vigtige forhold, ligesom han/hun selv aktivt opsøger information, opbygger og plejer netværk i og uden for virksomheden.
 • Leder sig selv og er præstationsorienteret: Har lyst til at yde sit bedste, er motiveret og vedholdende i forhold til at opnå resultater, holde fast i metoden, kan sætte mål for eget arbejde, kan arbejde uden ydre tilskyndelse og engagerer sig.
 • Udviser initiativ: Handler for at opnå gode resultater for virksomheden, yder mere, end det forventes, søger efter muligheder, positivt livssyn samt spreder godt humør trods svære tider.
 • Er kundeorienteret: Er høflig, tålmodig og venlig, viser indlevelse i kundens situation, handler på en måde, så kundens behov imødekommes i størst muligt omfang. Har stærke præsentationsevner både overfor større og mindre kundegrupper samt udstråler selvsikkerhed og en indgående tro på produktet.
 • Arbejder i teams: Bidrager og samarbejder fleksibelt og med forståelse for egne og andres stærke og svage sider, bruger menneskers forskellige kompetencer, udviser forståelse for vigtigheden af forskellige roller og føler sig forpligtet overfor teamet.