Sådan giver den agile metode værdi

VORES KUNDER FRA AGILE FORLØB SIGER:

Sune Slemming, projektleder en stor dansk fødevarevirksomhed

“Med så mange mennesker kan det være svært at nå hele vejen rundt, men det lykkedes Lasse Sørensen fra Plan A at sælge metoden rigtigt godt og gøre den forståelig og meningsfuld for de involverede. Det er nemt at være klog konsulent og sige en hel masse, men det er altid noget andet at få det til at virke i praksis. Jeg har respekt for folk, der kan ”walk the talk”, og det kan Lasse.”

Winnie Thorsgaard, Leveranceprojektleder IBM

“Én ting er, at man kan komme og fortælle nogle teorier om, hvordan man gør, men Lasse fra Plan A har også været fantastisk dygtig til at vise, hvordan teorien kunne føres ud i praksis. Jeg er helt sikker på, at der ved projektets afslutning ikke sad én eneste medarbejder, der ikke kunne se fordelene ved metoden.”

Ulrik Karlsen, Frie Funktionære

“Jeg sørgede for ofte at komme i lokalet, hvor pilotprojektet blev udført for at opleve, hvordan arbejdet skred frem. Flere gange havde jeg lyst til at blive dér og være med, for det var på overraskende kort tid lykkedes at skabe en stærk teamspirit, hvor deltagerne bød ind med hver deres kompetencer. Lasse udstråler, at han virkelig tror på den agile metode, og det er tydeligt, at samspillet mellem metoden og hans entusiasme sætter rammerne for, at projektmedlemmerne kan levere resultater på den lange bane uden at blive slidt ned. Vores oplevelse var tværtimod, at der blev skabt stærke relationer mellem vores medarbejdere. Efter vores tætte samarbejde med Lasse, er det tydeligt for os, at både den agile metode og Lasse sigter efter at skabe flotte resultater til tiden. Det lykkedes over al forventning, for pilotprojektet blev leveret en uge tidligere end planlagt – oven i købet med et bedre resultat, end vi normalt ville have kunnet levere”