DONG Energy har afprøvet den agile projektmodel

Når DONG Energy udvikler styring til kraftværker, ligger der mange timers arbejde bag. De medarbejdere, der deltager på projekterne, har sideløbende en lang række andre opgaver at tage sig af, og derfor er det vigtigt for DONG Energy, at planlægningen fungerer optimalt. Ved at arbejde agilt oplever virksomheden, at medarbejderne både arbejder mere effektivt og er mindre stressede, end når de kører efter en traditionel vandfaldsmodel. Desuden gør den agile metode det lettere at holde en stram tidsplan.

For dedikerede medarbejdere og ledere er det en kilde til evig frustration, når projekter bliver forsinkede. Ikke desto mindre oplever rigtig mange virksomheder, at især it-projekter er svære at estimere og let ender med at trække i langdrag. For at komme nogle af de klassiske udfordringer til livs besluttede DONG Energy at afprøve effekten af at arbejde efter den agile projektmodel på udvalgte projekter. Men hverken styregrupper, projektledere eller øvrige medarbejdere havde indgående erfaring med denne model, og derfor valgte de at trække på en erfaren agil coach fra Plan A Projects.

Undervisning, projektnedbrydning og løbende sparring
Som det allerførste underviste Plan A Projects alle involverede medarbejdere hos DONG Energy i den agile projektmodel, så alle vidste, hvad det drejede sig om. Derefter hjalp de med projektnedbrydningen, indtil selv den mindste opgave var defineret, og sidst men ikke mindst har de fungeret som agil coach undervejs i projekterne for at holde medarbejderne på det agile spor. Involveringen af Plan A Projects har dog ikke været lige intens i alle projekterne, for efterhånden som medarbejderne hos DONG Energy har fået de agile værktøjer godt og grundigt ind under huden, har de haft mindre og mindre brug for støtte udefra.

En mening med galskaben
At behovet for assistance var størst i begyndelsen, er ikke så underligt. Når man aldrig har arbejdet agilt før, kan mange af værktøjerne forekomme mærkværdige. Den detaljerede projektnedbrydning og de daglige standup-møder, der er kendetegnende for den agile arbejdsmetode, kan virke omstændelige på mange medarbejdere.

Overblik, engagement og trivsel
Ifølge DONG Energy er en af de største fordele ved den agile projektmodel, at alle projektdeltagerne deltager i projektnedbrydningen og dermed hver især får en helt klar idé om, hvad der skal laves hvornår og hvorfor. Derudover har de specialister, der har været involveret i projekterne, fået mulighed for at fordybe sig i det arbejde, de brænder for. Det har været med til at skabe engagement og trivsel i de udvalgte projekter. Desuden oplyser DONG, at de udvalgte projekter, som blev brugt til at afprøve den agile projektmodel, er blevet færdige til tiden eller før planlagt.