Målet om at blive en bedre projektleder med flere værktøjer i værktøjskassen blev opfyldt, da Sanne Karlsen var med på kurset Agile Project Leadership med certificering fra DSDM. Sanne havde hørt om Scrum, men havde ellers ikke den helt store erfaring med metoder til agil projektledelse.

Både underviseren og kurset som helhed modtog efterfølgende 5 ud af 5 stjerner fra Sanne.

”Det er et rigtigt godt kursus, som både giver dig inspiration til at gribe projektledelse an på en ny måde og giver dig nye relevante værktøjer.” siger Sanne.

Positivt med en stor grad af involvering

Hun fremhæver, at det er værdifuldt at få sat nye tanker i spil. Her er hun blandt andet begejstret for den store grad af involvering både af projektdeltagerne og forretningen, som kurset lærte hende. Netop at stille forretningen mere til ansvar i projektet, synes hun, er spændende, men til en start vil hun koncentrere sig om hendes projektteam:

”Jeg har været vant til at være en meget styrende projektleder, men kurset har givet mig mod på og værktøjer til, at teamet skal spille en større rolle på mine projekter. Og endnu vigtigere skal de forstå deres rolle tydeligere.” slutter hun af.

Den brede involvering omkring projektnedbrydningen og en større detaljeringsgrad var en ny læring, som Sanne har taget til sig med det samme.

”Det hjælper med at gøre projektet mere synligt for deltageren. Både hvad de enkelte skal levere, og hvor langt vi er kommet” siger Sanne.

En anbefaling værdig

Underviser Lasse Borris Sørensen sørgede for en god struktur og en stor grad af involvering af deltagerne over kursets tre dage. Det var med til at gøre det til en god oplevelse, som resulterede i, at Sanne bestod certificeringen Agile Foundation – Team Leader Focus administreret af DSDM i England, men ikke mindst fik en masse inspiration til det videre arbejde i projekter.

Sanne vil anbefale Agile Project Leadership kurset til alle, som har lyst til at arbejde med den måde, de laver projektledelse på. Kurset er efter Sannes mening både relevant for projektledere og projektchefer, som hun kraftig vil anbefale at tage på kursus. Tilmed mener Sanne, at det kan være endnu mere relevant at tage flere afsted fra samme organisation. Det kan gøre processen fremadrettet nemmere, når I vender tilbage til jeres egen organisation.

Sanne Karlsen, Senior Projektleder, Vejdirektoratet