En lettelse at bruge en agil coach, der har 100% fokus på metoden

Som en af de tre øverste projektledere havde Winnie Bøttern Thorgaard fra IBM det overordnede ansvar for leverancen fra IBM’s medarbejdere. Hun oplevede det som en stor lettelse at kunne koncentrere sig om netop den rolle, mens Lasse Sørensen fra Plan A Projects tog sig af at holde projektet på det agile spor.

winnie”Lasse har været i stand til at sikre, der blev holdt momentum fra start til slut,” fortæller Winnie Thorgaard.

”Når kun to medarbejdere ud af 75 har prøvet at arbejde agilt tidligere, er det sin sag at overbevise de øvrige 73 om, at det er en god idé, og sørge for, de bliver holdt til ilden.”

En ting er, at man kan komme og fortælle nogle teorier om, hvordan man gør, men Lasse har også været fantastisk dygtig til at vise, hvordan teorien kunne føres ud i praksis, og jeg er helt sikker på, at der ved projektets afslutning ikke sad én eneste medarbejder, der ikke kunne se fordelene ved metoden.”

STOR STYRKE I AT BIDE SIG FAST

”For mit eget vedkommende har Lasses tilstedeværelse betydet, at jeg har kunnet koncentrere mig 100 % om min opgave som leveranceansvarlig, uden at skulle bekymre mig om, at medarbejderne nu også arbejdede efter de agile principper,” fortsætter Winnie Bøttern Thorgaard.

”Nogle gange i forløbet har jeg endda selv været ved at springe lidt let hen over metoden, men så har Lasse været der til at spørge mig, om jeg virkelig syntes, det var smart. Det er helt klart en af hans store styrker, at han i den grad bider sig fast, så tingene ikke skrider.”

EN GOD SPARRINGSPARTNER

”Derudover har Lasse været en super god sparringspartner, når enkelte personer i projektet ikke ydede deres optimale inden for metodens og projektets rammer. I de tilfælde har vi taget en snak og er kommet med hver vores idéer til, hvordan problemet kunne løses. Lasse er langt mere den coachende type end jeg, og han har været et rigtig godt supplement til min lidt mere hårde ledelsesstil, fordi han er god til at få folk til selv at indse, hvad de skal gøre og hvorfor.”

FRA TEORI TIL PRAKSIS

Da Lasse halvvejs inde i projektet skiftede rolle fra Agil Coach til Scrum Master, skete der ifølge Winnie Bøttern Thorgaard et interessant holdningsskift blandt medarbejderne: ”Som Agil Coach gik han jo rundt fra team til team for at sikre sig, at alle arbejdede i henhold til metoden, og der har sikkert været nogle, der var irriterede og tænkte, at han jo sagtens kunne komme og fortælle, hvordan tingene skulle gøres, når det ikke var ham selv, der skulle gøre det,” griner Winnie Bøttern Thorgaard.”Men da han overtog rollen som Scrum Master på et af teamene, fik han virkelig mulighed for at vise, hvad det handlede om.”

I MÅL TIL TIDEN – UDEN OVERARBEJDE

”Det pågældende team var næsten gået i stå, og alligevel formåede han at føre dem i mål, uden at nogen af dem var nødt til at arbejde over,” fortsætter Winnie Bøttern Thorgaard. ”Han hjalp dem med at bryde opgaverne ned i mindste detalje, så der absolut ingen smuthuller var, og så tog han fat i hver enkelt og fik dem til at comitte sig. Når de satte deres egne mål for, hvordan og hvornår de skulle være færdige med hvad, fik de en helt anden ansvarsfølelse, og Lasse var helt utrolig systematisk i forhold til at følge op på fremdriften hos den enkelte. Det er i høj grad hans fortjeneste, at netop det team kom igennem!”

EN SMITTENDE ILDSJÆL

”Samarbejdet med Lasse har fungeret upåklageligt. For det første gør hans smittende humør og hans ærlige og tillidsvækkende væsen, at det er nemt at arbejde sammen med ham, og så overholder han altid sine aftaler. Derudover er han utrolig velforberedt, og så har han en enorm teoretisk værktøjskasse, som vi alle sammen har lært en masse af i praksis. Men en af hans største styrker er nok, at han er en ildsjæl. Det lyser fuldstændig ud af ham, at han brænder for den her metode, og det smitter af på alle, der er omkring ham,” slutter Winnie Bøttern Thorgaard.

Ønsker du som leveranceprojektleder at opleve hvad Winnie Bøttern Thorgaard gjorde i ovennævnte projekt, så kontakt os for en uforpligtende samtale om netop dit projekt. Du kan kontakte os her