AGILE COACHES SØGES!

Er du klar til nye udfordringer? 

Som et led i Plan A Projects vækst og succes har vi brug for at ansætte flere Agile Coaches.

AC’s rolle opdeles i to: Primært som konsulent (80 – 90 %) og sekundært som underviser (10 – 20 %), hvilket i perioder kan variere.

I rollen som Agil Coach kommer konsulenten til at arbejde med de største kunder i Danmark med fokus på udviklingsprojekter og på tværs af teknologiske platforme (SAP, Oracle, MS, IBM etc.). Dog har der de senere år været meget fokus på SAP projekter, hvilket ikke er et krav til kommende AC.

AC skal fungere som projektledelsens forlængede arm i projekterne. Kunne holde fast i metoden, men samtidig være fleksibel og tilpasse fremgangsmåden, når omgivelserne kræver det. Det er essentielt, at AC har en personlig profil, som kan skabe resultater gennem andre samt fastholde og ikke mindst styrke relationerne fra start til slut. AC skal kunne facilitere og samtidig udstråle pondus og entusiasme samt skabe den gode stemning – ikke mindst i de lange krævende projekter.

Det forventes at AC i forbindelse med kundeprojekter er opmærksom på nye potentielle opgaver, som Plan A Projects kan byde ind på. AC kan enten gøre det selv eller overdrage leads til Sales Manager.

Kundetilfredsheden er altgørende for det næste salg, hvorfor AC også vil blive målt på denne.

Arbejdsopgaver

 • Varetage rollen som Agil Coach i store (IT) projekter
 • Agil undervisning omkring deltagelse i styregrupper, projektledelse eller projektdeltagelse
 • Fungere som Scrum Master og få dysfunktionelle teams til at fungere

Succeskriterier

Som Agil Coach vil du blive målt på dine evner til at skabe resultater inden for dit ansvarsområde med særligt fokus på kundetilfredshed og resultatopnåelse.

Endvidere vil du blive målt på din evne til at blive anerkendt og respekteret som en kompetent konsulent og professionel kollega, der bidrager til Plan A Projects fortsatte vækst. Plan A Projects konsulent-team fremstår som ét team med engagement, fleksibilitet og professionalisme, der formår at skabe blivende værdi både for vores kunder og Plan A Projects.

Ansættelsesforhold

God fast bruttoløn, overskudsordning, sundhedssikring mv.

Du skal forvente ca. 30 rejsedage per år.

I stillingen kommer du til at referere til Plan A Projects administrerende direktør.
Den ideelle kandidat

Den ideelle kandidat har typisk en længerevarende uddannelse samt fungeret som Agil coach og/eller som projektleder på +5000 timers agile udviklingsprojekter med indgående erfaring og forståelse for agile processer.

Sprog

Flydende dansk & engelsk i skrift og tale.

Personlighed

 • Planlægger og organiserer egen tid og opgaver: Planlægger opgaver systematisk for at nå mål, vurderer tidsrammer og ressourceforbrug realistisk, følger op på aftaler.
 • Løser problemer: Udviser analytisk sans, tænker logisk og kritisk, kan identificere problemer/årsager og vurdere information kritisk.
 • Udviser forretningsorientering: Vurderer beslutninger i forhold til strategier, økonomi, markeder, mennesker og muligheder på kort/langt perspektiv.
 • Opbygger og vedligeholder relationer til andre: Er venlig, samarbejdsorienteret og har let ved at omgås de fleste, orienterer egen leder, kollegaer/medarbejdere om vigtige forhold, ligesom han/hun selv aktivt opsøger information, opbygger og plejer netværk i og uden for virksomheden.
 • Leder sig selv og er præstationsorienteret: Har lyst til at yde sit bedste, er motiveret og vedholdende i forhold til at opnå resultater, holde fast i metoden, kan sætte mål for eget arbejde, kan arbejde uden ydre tilskyndelse og engagerer sig.
 • Udviser initiativ: Handler for at opnå gode resultater for virksomheden, yder mere, end det forventes, søger efter muligheder, positivt livssyn samt spreder godt humør trods svære tider.
 • Er kundeorienteret: Er høflig, tålmodig og venlig, viser indlevelse i kundens situation, handler på en måde, så kundens behov imødekommes i størst muligt omfang. Har stærke præsentationsevner både overfor større og mindre kundegrupper samt udstråler selvsikkerhed og en indgående tro på produktet.
 • Arbejder i teams: Bidrager og samarbejder fleksibelt og med forståelse for egne og andres stærke og svage sider, bruger menneskers forskellige kompetencer, udviser forståelse for vigtigheden af forskellige roller og føler sig forpligtet overfor teamet.

Er du den rette kandidat eller kender du en, der er, så kontakt os endelig.

Send din ansøgning til vores headhunter på jannie@kluge-partners.com.