Projektleder: Lettere at arbejde agilt

I forbindelse med to komplekse SAP-implementeringer i en stor dansk fødevarevirksomhed har forretningsprojektleder Søren Bech Hansen arbejdet efter den agile metode, med Lasse Sørensen som Agil Coach. Første gang var metoden ny for alle virksomhedens medarbejdere, og selvom den allerede dengang blev benyttet med stor succes, oplevede Søren Bech Hansen, at projektarbejdet blev endnu lettere anden gang.

”Da vi arbejdede agilt med det første SAP-projekt, var der ingen af os, der havde erfaring med metoden,” fortæller Søren Bech Hansen. ”Anden gang havde cirka halvdelen af projektmedarbejderne prøvet det før, og det betød, at vi kunne trække en masse erfaring med over i det nye projekt. For eksempel vidste vi nu, hvad det ville sige at lave produktnedbrydning, og vi havde en meget bedre fornemmelse af, hvilket mål vi arbejdede hen imod.”

Fysisk tilstedeværelse en fordel

”På mange punkter er det en stor støtte, at du har nogen, der har prøvet det før,” fortsætter Søren Bech Hansen. ”Du behøver ikke at gentage så mange ting, og dem, der ikke kender metoden fra tidligere, kan spørge de andre til råds. På den måde har det kørt lettere anden gang. Især synes jeg, at dem, der var fysisk tilstede under hele projektet, havde let ved at tilpasse sig, for de kunne se, at den agile arbejdsmetode tilførte projektet en fornuftig struktur. Når alle delopgaver kommer op på en fælles tavle, er det lettere at forholde sig til, hvad der skal ske, men det kræver selvfølgelig, at man er i huset.”

Vigtigt at alle er tro mod metoden

”Derimod har der været nogle underleverandører, der har haft sværere ved at forstå, hvorfor de skulle arbejde agilt, for de var måske vant til at arbejde på en helt anden måde. Men vi vidste fra det første projekt, at det var vigtigt, alle var tro mod metoden, så vi har været efter folk, hvis de har været ved at tabe tråden. Efterhånden blev det heldigvis mere og mere en selvkørende proces, ikke mindst internt.”

Godt klædt på efter første projekt

Ved begge projekter fungerede Lasse Sørensen som Agil Coach, men i anden omgang var han mindre på banen. Søren Bech Hansen forklarer: ”Ved det første projekt havde vi meget brug for Lasse, da vi ikke tidligere havde arbejdet agilt, men ved det andet projekt følte vi os godt klædt på til at køre det mere selvstændigt. Derfor brugte vi mest Lasse helt i starten af projektet, og når vi skiftede sprint. Han har blandt andet været super god til at gå ind og facilitere, at de enkelte teams fik lagt de planer, de skulle, hvorefter vi andre med erfaring fra første projekt kunne tage over. Det har været et rigtig godt mix.”

Mange fordele ved at arbejde agilt

Søren Bech Hansen oplever mange fordele ved at køre projekter agilt, især i forhold til overblik og planlægning. Han uddyber: ”Takket være produktnedbrydningen får man et langt bedre overblik over, hvordan løsningen hænger sammen. Det hele er visualiseret på en fælles væg, så det er meget let at overskue, hvad det er for en løsning, du er ved at levere, og hvad der skal til for at levere den. Med andre ord giver den agile metode en god kortsigtsplan, som man hele tiden kan revurdere, efterhånden som arbejdet skrider frem. Det fungerer rigtig godt!”

En metodenørd med et smittende humør

Selvom der var mindre brug for agil eksperthjælp anden gang, er Søren Bech Hansen alligevel glad for at have haft Lasse Sørensen med i begge projekter.

Lasse er virkelig dygtig – en rigtig metodenørd, og dét skal forstås positivt. Han sørgede for, vi kom godt fra start, og at vi både fik skabt overblik og en fælles opfattelse af, hvad vi skulle levere. Derudover kommer han altid med et fantastisk godt humør. På den måde får han folk med på vognen, selvom de somme tider har lyst til at springe over, hvor gærdet er lavest. Så han har helt sikkert haft en afsmittende effekt, der har været gavnlig for projektet,” slutter Søren Bech Hansen.

Kunne du tænke dig at høre mere om, hvad en agil coach kan gøre på dit projekt, så kontakt os her.