Agil Coach

Agil coaching er et hovedelement i Agile-On-Time.

Hvad får du ud af at have en agil coach på dit projekt?

Agil coachHvad er en agil coach?

En agil coach er en, som træder til og hjælper, når deltagerne i et projekt har begrænset viden og erfaring inden for den agile projektmetode (Agile methodology) eller ønsker sparring med en ekspert på området. Vedkommendes rolle er at hjælpe projektdeltagerne med at få så meget ud af metoden som muligt, inden for den kontekst og de rammer som passer til organisationen i det store hele.

Når man er agil coach, er man specialist inden for sit fagområde, som er agil projektledelse. Agile coaches har samtidig masser af erfaring både teoretisk og praktisk og netop kombinationen af det gør, at de har rigtig meget relevant at dele ud af, når de tilkobles et nyt projekt. Det skal samtidig være en person, som kan facilitere og styre et møde eller en workshop, hvilket betyder, at vedkommende skal have gennemslagskraft i projektlokalet og være vedholdende over for projektdeltagerne.
Det er desuden en stor fordel og en god egenskab, hvis man har let ved at skabe relationer med andre folk, fordi det giver et bedre udgangspunkt for nemt at blive tilkoblet som ekstern konsulent på et projekt. Den agile coach fungerer også som en ledelsesmæssig sparringspartner, som kundens ledere kan sparre med i udfordrende situationer og ved planlægning af, hvad der fremadrettet skal ske med projektet.

Hvad er fordelene ved en agil coach?

Vælger man at få en agil coach på sit projekt, er man garanteret en ekstrem høj grad af vedholdenhed ved metodeimplementeringen. Vedkommende kan tillade sig udelukkende at fokusere på, at metoden implementeres rigtigt og bedst muligt, og de formår konstant at holde overblikket over tilgangen til agile metoder. Noget andet, som en agil coach er god til, er, at vedkommende kan finde ud af at tilpasse teorien om agil projektmetode særligt til kundens specifikke situation. Han/hun kan holde balancen mellem teori og metode og er skarp på, hvornår man kan tillade sig at afvige en smule fra teorien, og hvornår det er særligt vigtigt at holde fast i den. Det er helt forskelligt fra team til team, hvilke situationer der skal tages hensyn til, og hvad der skal holdes fast i, og netop her kan den agile coach vurdere, hvad der er brug for at gøre. Fordi den agile coach er i stand til at tilpasse teorien til den gældende situation, kommer der hurtigst mulig fremdrift i projektet.

Når man går fra én metode til den agile metode, kommer man ved hjælp fra en agil coach hurtigt i gang med at bruge metoden rigtigt og helhjertet. På den måde kommer man til at bruge sin tid rigtigt i projektet og kommer derfor til at spare både tid og penge ved at bruge den rette og mest effektive metode. Selvom det koster penge at få en agil coach på sit projekt, kan vedkommende i sidste ende hjælpe én med at spare op til 30 % på projektet. Det kan altså ses som en investering, der giver stort Return on Investment på den lange bane. På især store og komplekse projekter er det en investering, der i mange tilfælde udgør et minimalt indhak i budgettet.

Hvad kan en agil coach, som andre ikke kan?

Et af de steder, hvor en agil coach især skiller sig ud fra resten af projektgruppen er, at personen kan skabe træfsikkerhed, når det kommer til metodeimplementering. Netop pga. sin store teoretiske og praktiske viden, kan vedkommende forklare projektteamet præcis, hvad der er rigtigt at gøre og ikke mindst argumentere for, hvorfor det er rigtigt at gøre. Evnen til at ”oversætte” metoden og gøre den forståelig og relevant for projektdeltagerne er altså en helt central del af rollen som agil coach. Derudover er denne person ekspert i og skabt til at fungere som projektets antenne, der støtter og hjælper projektgruppen og altid står klar til at sparre med projektlederen. På den måde kommer projektet hurtigere ud over stepperne og hurtigere i mål!

I hvilke situationer er der brug for en agil coach?

Først og fremmest er det oplagt at bruge en agil coach, hvis man skal skifte fra én projektmetode til den agile projektmetode. På den måde sørges der for, at projektmetoden implementeres 100 %, og at det sker så hurtigt som muligt. Der vil være brug for den agile coach i hele forløbet, lige indtil organisationen er trænet i de agile metoder og er klar til at køre den videre selv uden hjælp.

En anden situation hvor det er godt at have en agil coach er, hvis det hele brænder på i projektet, og man ikke kan redde det ved at gøre det, man plejer at gøre. Her kan den agile coach komme ind som et friskt indspark, der hjælper organisationen på rette kurs igen. Når man skal gennemføre en forandring i organisationen, er det generelt en god ide at hive en agil coach ind som ekstern konsulent, fordi medarbejderne kan rette kritik o.l. mod vedkommende i stedet for de interne ledere, så der ikke opstår en anspændt stemning i organisationen undervejs og efterfølgende. De interne ledere kan altså beholde deres ”good cob” rolle, mens den agile coach kan indtage rollen som ”bad cob”, hvis det bliver nødvendigt. Hos Plan A Projects ser vi det som en af vores fornemmeste opgaver. Og tro det eller ej, vi er vilde med at udføre det.

Hvor længe har man brug for en agil coach?

Det kan variere meget fra projekt til projekt og fra team til team, hvor længe det er nødvendigt at have den agile coach tilknyttet projektet. Der er stor forskel på, hvor svære opgaverne i projektet er – eksempelvis skal der ikke bruges særlig lang tid på at få stand up-møder til at fungere, mens High Level Planning eller et sprint-skifte kan tage længere tid.

Svaret er derfor, at der ikke længere er brug for en agil coach på det tidspunkt, hvor projektdeltagerne reelt selv kan køre den agile metode videre uden hjælp (ikke når de tror de selv kan!).

Hvordan finder du en agil coach til dit projekt?

I Plan A Projects har vi kun super skarpe agile coaches ansat, og vi har stor erfaring i at gøre det, vi gør. Hvis du er på jagt efter en agil coach til dit projekt, så har vi ganske sandsynligt løsningen til dig. Processen starter med et uforpligtende møde, hvor vi bliver guidet gennem projektets omfang, organisation, mål og budget. Med den viden kan vi coache dig til at vælge den bedste løsning til lige netop dit projekt. Det er intet krav at være superbruger i den agile verden – vi kan lære jer, hvad der skal til.

Har du spørgsmål eller brug for en agil coach, så kontakt os i dag, så vi kan hjælpe jer på rette vej og vise, hvor fedt det kan være, at være en del af et team, der oplever god energi og stor fremdrift hele projektet igennem.

Læs om agile projekter der succesfuldt har haft en agil coach tilknyttet projektet for at sikre, at de når i mål til tiden og inden for budget samtidig med at være 100% metodetro.

Ring mig op

Ønsker du en opringning, så vi kan hjælpe dig med en afklaring af dine behov for agil coaching?

    © 2018 planaprojects.com | CVR: 27964168 | All rights reserved.