Det agile Danmark kører på tre hjul

Hvordan argumenterer du, hvis din organisation er blevet oversvømmet af et agilt rammeværk, der ikke fungerer til alt det, I har brug for? Her får du et overblik over det agile metodelandskab og viden om, hvilke agile rammeværk, der er designet til hvad.

 

Hvilke agile rammeværk er designet til hvad?

I forskellige sammenhænge har vi mødt folk på den agile scene, der opfattede Scrum som værende det samme som agile. På det seneste har vi mødt folk, der udtrykker sig som om, at SAFe tilsvarer agile. I det hele taget oplever vi, at selv meget erfarne og kompetente folk i branchen såvel som på direktionsgangene ikke har et overblik over, hvilke agile rammeværk, der er designet til hvad.

Der er derfor et behov for at skabe dette overblik, der er drevet af kundebehov mere end noget andet.

 

One size does not fit all

Tømreren har en hammer til at løse nogle opgaver, en tommestok til andre og en skruetrækker til en tredje gruppe opgaver. Værktøjerne sameksisterer i tømrerens virksomhed. Det bør de agile rammeværk også gøre i jeres. Jeres virksomhed har forskellige typer opgaver og de bør løses med de bedst egnede rammeværk.

Det er let og fristende at få det indtryk, at et enkelt rammeværk kan stort set alt. Vi har dog endnu ikke set the Silver Bullet.

 

Fokusér på det forretningsmæssige behov – også når I vælger agile rammeværk.

 

Tag udgangspunkt i jeres behov

Plan A matrix tager udgangspunkt i de mest centrale forhold, som jeres agile rammeværk skal fungere i: Tidshorisont og værdiskabelse. Begge dele har stor indflydelse på valg af governancemodel. I vil let kunne finde frem til, hvilke agile rammeværk, der er relevante for jeres organisation.

 

Hvis vi starter med X-aksen i modellen ovenfor, så har den til højre en rullende tidshorisont og et fokus på at tilpasse sig markedet. Det kan f.eks. være tilfældet for en avis, hvis hjemmeside løbende skal tilpasses til markedsbetingelser, der ændrer sig hele tiden. Derfor er planlægningshorisonten relativt kort, når det kommer til at kortlægge afhængigheder, til at specificere leverancerne, til at estimere og tildele leverancer til sprints. En væsentlig risiko er her ikke at ramme markedets behov – f.eks. med et svigtende salg til følge.

I X-aksens venstre ende er der en deadline. Det kan f.eks. være gældende ved en systemimplementering, et melodi grand prix eller implementeringen af en lovtekst. Fokus er her på at levereindholdet af en kontrakt eller en aftale med et mere eller mindre præcist aftalt scope, der, frem til deadline, konvergerer mod den løsning, som giver størst forretningsværdi. Derfor går planlægningshorisonten frem til deadline. En risiko til venstre kan være overløb på tid og/eller økonomi.

Y-aksen skelner mellem ”store” agile initiativer for oven og ”små” agile initiativer for neden.

 

Plan A Matrix – Et overblik over agile rammeværk

I nederste kvadrant til højre angiver Plan A Matrix, at Scrum er velegnet til f.eks. videreudvikling af avisens hjemmeside. Det er en mindre løsning, der hele tiden skal tilpasse sig markedet og som ikke har en slutdato.

I samme kvadrant er Kanban. Det er en meget velegnet tilgang til at håndtere samlebåndslignende arbejdsgange som f.eks. hos Toyota, hvor Kanban har været anvendt længe. I nogle sammenhænge vil Kanban også kunne gøre sig gældende i store initiativer.

I større sammenhænge kan man nævne de softwareløsninger, der findes hos f.eks. SAP, Microsoft, banker, pensionskasser m.fl. Her er der måske 3000 personer, der sammen står for en given løsning. Behovet for markedstilpasning og horisonten har de til fælles med Scrumteamet hos avisen, men de er markant flere personer. Derfor har de brug for en overbygning, der sikrer, at alle ”løber samme vej”. Her er rammeværkerne i øverste kvadrant til højre  gode bud.

I agil sammenhæng er ”Think Big, Start Small and Learn Fast” en udbredt tilgang for at sikre, at man reelt arbejder i den rigtige retning. Hvad er ”small” så? Alt er relativt, så hvis man er 51 personer, så er minimumskravet fra SAFe på 50 en stor mundfuld. Hvis man derimod er 3000 personer, så er 50 ”small”. Minimum for Scrum@Scale og LeSS er to teams.

I nederste venstre kvadrant er der tale om mindre initiativer, der skal levere et mere eller mindre præcist aftalt scope på et givet tidspunkt. Dette er agile projekter designet til. Agile Business Consortium (det tidligere DSDM Consortium), leverer et rammeværk til dette. Agile Business Consortium er verdens ældste agile organisation og globalt førende inden for agil projektledelse med 110.000+ certificeringer.

Projekter findes jo i meget varierende størrelser, så agile projekter kan også forekomme i venstresidens øverste kvadrant. I endnu større initiativer kan agil programledelse blive relevant. Agil porteføljeledelse kan omfatte alle typer agile initiativer. Agile Business Consortium leverer også rammeværk til disse.

Hvordan kan du bruge Plan A Matrix?

Hvis jeres virksomhed ønsker at anvende agile rammeværk – eller at revurdere, hvilke agile rammeværk, I allerede bruger – så gennemgå Plan A Matrix med jeres øverste ledelse. Det vil hurtigt stå klart, hvilke agile rammeværk, I med fordel kan bruge til hvad. Som det gælder for tømreren, så vil den bedste situation for jer formentligt være at have flere rammeværk i brug ad gangen.

Et andet perspektiv på ”Start small” kan være, at I starter med Scrum i én del af organisationen og agil projektledelse i en anden. Efter et stykke tid vil I have opsamlet tilpas megen erfaring til at kunne vurdere, om I ønsker at sætte større agile initiativer i søen på venstre og/eller højresiden i Plan A Matrix. I er velkomne til at bruge og distribuere Plan A Matrix i sin nuværende form med reference til www.planaprojects.com – se muligheder og betingelser her.

 

Skribent Lasse Borris Sørensen

Stifter og Senior Agil Coach hos Plan A (www.planaprojects.com). Siden 2008 har Lasse brugt cirka 18.000+ timer på agile projekter hos (mellem-)store virksomheder i Danmark.

I 2017 blev Lasse udpeget til at være International Ambassadør i Danmark for Agile Business Consortium. Dette var Lasse frem til ordningen stoppede globalt i 2019.

Lasse har certificeret 450+ agile specialister i agil projektledelse og har leveret den agile metode til 60+ projektteams, der er kommet i mål til tiden eller før.

 

Fakta om Plan A Matrix

Værkets titel: “Plan A Matrix – Mapping Agile Frameworks”

Kreditér værk til: ”Lasse Borris Sørensen”

Kreditér værk til URL: ”www.planaprojects.com/da/Plan-A-Matrix-Mapping-Agile-Frameworks/”

URL til kilden for værket: ”www.planaprojects.com/da/Plan-A-Matrix-Mapping-Agile-Frameworks/”

Ønsker du flere tilladelser: Skriv til info@planaprojects.com.

Creative Commons licens
Plan A Matrix – Mapping Agile Frameworks by Lasse Borris Sørensen er licenseret under en Creative Commons Navngivelse-IngenBearbejdelse 4.0 International Licens.
Baseret på et værk ved www.planaprojects.com/da/Plan-A-Matrix-Mapping-Agile-Frameworks/.
Tilladelser udenfor rammerne af denne licens kan findes på www.planaprojects.com/da/Plan-A-Matrix-Mapping-Agile-Frameworks/

 

© 2018 planaprojects.com | CVR: 27964168 | All rights reserved.