Det agile Danmark kører på tre hjul

Hvordan argumenterer du, hvis din organisation er blevet oversvømmet af et agilt rammeværk, der ikke fungerer til alt det, I har brug for? Her får du et overblik over det agile metodelandskab og viden om, hvilke agile rammeværk, der kan bruges til hvad.

 

Hvilke agile rammeværk er beregnet til hvad?

I forskellige sammenhænge har vi mødt folk på den agile scene, der opfattede Scrum som værende det samme som agile. På det seneste har vi mødt folk, der udtrykker sig som om, at SAFe tilsvarer agile. I det hele taget oplever vi, at selv meget erfarne og kompetente folk i branchen såvel som på direktionsgangene ikke har et overblik over, hvilke agile rammeværk, der er designet til hvad.

Der er derfor et behov for at skabe dette overblik, der er drevet af kundebehov mere end noget andet.

 

One size does not fit all

Tømreren har en hammer til at løse nogle opgaver, en tommestok til andre og en skruetrækker til en tredje gruppe opgaver. Værktøjerne sameksisterer i tømrerens virksomhed. Det bør de agile rammeværk også gøre i jeres. Jeres virksomhed har forskellige typer opgaver og de bør løses med de bedst egnede rammeværk.

Det er let og fristende at få det indtryk, at et enkelt rammeværk kan stort set alt. Vi har dog endnu ikke set the Silver Bullet.

 

Fokusér på det forretningsmæssige behov – også når I vælger agile rammeværk.

 
 

Tag udgangspunkt i jeres behov

Plan A matrix tager udgangspunkt i de mest centrale forhold, som jeres agile rammeværk skal fungere i: Tidshorisont og værdiskabelse. I vil let kunne finde frem til, hvilke agile rammeværk, der er relevante for jeres organisation.

Tidsperspektivet har stor indflydelse på valg af governancemodel. Derfor skelner X-aksen mellem ”Deadline” til venstre og ”Ongoing” til højre. Et par eksempler kan være: Afholdelse af et melodi grand prix, som skal afholdes på en given dato (til venstre) eller løbende videreudvikling af hjemmesiden til en avis, der skal fungere kontinuerligt på ubestemt tid (til højre). Rammeværk til venstre er designet til at kunne levere (senest) på en bestemt dato. Rammeværk til højre designet til at levere værdi løbende og hurtigst muligt.

X-aksen skelner også mellem, hvad teamet skal søge at tilfredsstille. Til venstre er det en kontrakt eller en aftale med et mere eller mindre præcist aftalt scope, der, frem til deadline, konvergerer mod den løsning, som giver størst forretningsværdi. Til højre er det markedets behov. En risiko til venstre kan være overløb på tid og/eller økonomi, hvor den overskyggende risiko på højresiden er, at man ikke rammer markedets og forretningens behov – formentligt med et svigtende salg til følge.

Y-aksen skelner mellem ”store” agile initiativer for oven og ”små” agile initiativer for neden.
 
 

 
 

Plan A Matrix – Et overblik over agile rammeværk

I nederste kvadrant til højre angiver Plan A Matrix, at Scrum er velegnet til f.eks. drift og videreudvikling af avisens hjemmeside. Det er en mindre løsning, der hele tiden skal tilpasse sig markedet og som ikke har en slutdato.

I større sammenhænge kan man nævne de softwareløsninger, der findes hos f.eks. SAP, Microsoft, banker, pensionskasser m.fl. Her er der måske 3000 personer, der sammen står for en given løsning. Behovet for markedstilpasning og horisonten har de til fælles med Scrumteamet hos avisen, men de er markant flere personer. Derfor har de brug for en overbygning, der sikrer, at alle ”løber samme vej”. Her er rammeværkerne i øverste kvadrant til højre et gode bud.

I agil sammenhæng er ”Think Big, Start Small and Learn Fast” en udbredt tilgang for at sikre, at man reelt arbejder i den rigtige retning. Hvad er ”small” så? Alt er relativt, så hvis man er 51 personer, så er minimumskravet fra SAFe på 50 en stor mundfuld. Hvis man derimod er 3000 personer, så er 50 ”small”. Minimum for Scrum@Scale og LeSS er to teams.

I nederste venstre kvadrant er der tale om mindre initiativer, der skal levere et mere eller mindre præcist aftalt scope på et givet tidspunkt. Dette er agile projekter designet til. Agile Business Consortium (det tidligere DSDM Consortium), leverer et rammeværk til dette. Agile Business Consortium er verdens ældste agile organisation og globalt førende inden for agil projektledelse med 110.000 certificeringer.

Projekter findes jo i meget varierende størrelser, så agile projekter kan også forekomme i venstresidens øverste kvadrant. I endnu større initiativer kan agil programledelse blive relevant. Agil porteføljeledelse kan omfatte alle typer agile initiativer. Agile Business Consortium leverer også rammeværk til disse.
 
 

 
 

Hvordan kan du bruge Plan A Matrix?

Hvis jeres virksomhed ønsker at anvende agile rammeværk – eller at revurdere, hvilke agile rammeværk, I allerede bruger – så gennemgå Plan A Matrix med jeres øverste ledelse. Det vil hurtigt stå klart, hvilke agile rammeværk, I med fordel kan bruge til hvad. Som det gælder for tømreren, så vil den bedste situation for jer formentligt være at have flere rammeværk i brug ad gangen.

Et andet perspektiv på ”Start small” kan være, at I starter med Scrum i én del af organisationen og agil projektledelse i en anden. Efter et stykke tid vil I have opsamlet tilpas megen erfaring til at kunne vurdere, om I ønsker at sætte større agile initiativer i søen på venstre og/eller højresiden i Plan A Matrix. I er velkomne til at bruge og distribuere Plan A Matrix i sin nuværende form med reference til www.planaprojects.com – se muligheder og betingelser her.
 
 

Skribent Lasse Borris Sørensen

  • Stifter og Senior Agil Coach hos Plan A (www.planaprojects.com). Siden 2008 har Lasse brugt cirka 15.000 timer på agile projekter hos (mellem-)store virksomheder i Danmark.
  • I 2018 blev Lasse udnævnt til International Ambassadør for Danmark af Agile Business Consortium
  • Lasse har certificeret 300 agile specialister i agil projektledelse og har leveret den agile metode til 50 projektteams, der er kommet i mål til tiden eller før.

 
 

Fakta om Plan A Matrix

Værkets titel: “Plan A Matrix – Mapping Agile Frameworks”

Kreditér værk til: ”Lasse Borris Sørensen”

Kreditér værk til URL: ”www.planaprojects.com/da/Plan-A-Matrix-Mapping-Agile-Frameworks/”

URL til kilden for værket: ”www.planaprojects.com/da/Plan-A-Matrix-Mapping-Agile-Frameworks/”

Ønsker du flere tilladelser: Skriv til info@planaprojects.com.
 
 
Creative Commons licens
Plan A Matrix – Mapping Agile Frameworks by Lasse Borris Sørensen er licenseret under en Creative Commons Navngivelse-IngenBearbejdelse 4.0 International Licens.
Baseret på et værk ved www.planaprojects.com/da/Plan-A-Matrix-Mapping-Agile-Frameworks/.
Tilladelser udenfor rammerne af denne licens kan findes på www.planaprojects.com/da/Plan-A-Matrix-Mapping-Agile-Frameworks/

 

© 2018 planaprojects.com | CVR: 27964168 | All rights reserved.