Certificering i agil projektledelse giver mere effektiv projektstyring hos Chr. Hansen

Hos den verdensomspændende fødevareingrediensvirksomhed Chr. Hansen arbejder medarbejderne typisk med kortere projekter, men de har rigtig mange af dem. For at forbedre projektarbejdet lod virksomheden cirka 15 medarbejdere indenfor logistik/supply chain certificere i agil projektledelse gennem Plan A Projects. Resultatet er blevet en mere effektiv projektstyring og et større engagement blandt medarbejderne.

”Jeg kendte Lasse Borris Sørensen fra Plan A Projects fra min tidligere arbejdsplads, hvor han hjalp os igennem et stort SAP-projekt, der var kørt fast,” fortæller Søren Winther, som i dag er ansvarlig for Global Supply Chain hos Chr. Hansen. ”Projektet havde flere forskellige interessenter, og det var svært at håndtere, hvem der havde hvilke roller. Derfor kom Lasse ind og hjalp os med at definere en styregruppe, udpege projektledere og fordele roller, og han styrede også, hvordan vi skulle køre de her sprints, der er karakteristiske for agilt projektarbejde. Det var en rigtig god hjælp til at få projektet kørt i den rigtige retning, og de bedste af de værktøjer, jeg fik fra Lasse dengang, tog jeg med mig til min nuværende stilling hos Chr. Hansen.”

Simpelt men ekstremt effektivt
”Hos Chr. Hansen har jeg brugt værktøjerne til at forbedre projektledelsen,” fortsætter Søren Winther. ”Det er nogle meget simple værktøjer, der handler om at få alle projektets opgaver op på en tavle, så man kan se, hvad der er i gang, og så man kan drøfte, hvilke udfordringer der er for at komme videre i projektet. Efterhånden som man bliver færdig med en opgave, flytter man den hen til den del af tavlen, der indeholder de færdige opgaver. Det er i virkeligheden meget simpelt, men ekstremt effektivt.”

Undervisning tilpasset virksomheden
”For at få en endnu mere effektiv projektstyring, end jeg kunne bidrage til, har jeg dog valgt at lade 15 medarbejdere certificere i agil projektledelse gennem Lasse. Da vi tog beslutningen om certificeringen, undersøgte vi selvfølgelig de forskellige muligheder på markedet, og det viste sig, at Plan A Projects havde en meget attraktiv pris, når vi selv kunne stille med en hel klasse af deltagere. Samtidig betød den løsning, at Lasse kunne tilpasse undervisningen specifikt til os og inddrage cases fra vores egen virksomhed, hvilket gjorde undervisningen mere jordnær. Det fungerede rigtig godt!”

Der sker noget, når den enkelte tager ansvar
Undervisning og certificering foregik som et samlet tredages forløb, og ifølge Søren Winther har virksomheden opnået det, den ønskede. Han forklarer: ”Vi har fået en mere effektiv projektstyring, der er mere involverende end tidligere. Når vi påbegynder et projekt i dag, starter teamet med at definere, hvilke opgaver projektet overordnet består af. Derefter laver vi projektnedbrydning, hvor teamet sammen sørger for at beskrive og fordele de opgaver projektet består af, og hvor de enkelte team-medlemmer hver især tager ejerskab for de enkelte aktiviteter, der skal laves. For at sikre fremdrift er der et dagligt 15-minutters scrum-møde, hvor team-medlemmerne taler om, hvilke udfordringer de hver især har, og hvordan de kommer videre. Det skaber et stort engagement. Der sker simpelthen noget, når man selv tager ansvar for at drive aktiviteterne og får sit navn på bestemte opgaver.”

Gavnligt til både simple og komplekse projekter
Efter at de 15 medarbejdere hos Chr. Hansen blev certificeret, har de ikke haft brug for yderligere hjælp udefra til at arbejde agilt, men det er selvfølgelig vigtigt at holde sig selv til ilden og ikke falde tilbage i gamle mønstre, forklarer Søren Winther. Han stiller derfor krav til medarbejderne om at bruge det, de har lært i forbindelse med certificeringen.

”Vi bruger ikke alle de værktøjer, Lasse gav os, men dem, der er relevante i de enkelte projekter,” forklarer han. ”De fleste af vores projekter er forbedringsprojekter af 1-2 måneders varighed, og der har vi ikke behov for at køre det helt store skyts i stilling. Men det betyder ikke, at vi ikke har gavn af de øvrige ting, vi lærte i forbindelse med certificeringen, for nu ved vi, at vi kan køre selv meget komplekse projekter på en effektiv måde, hvis vi skulle få brug for det.”

Projekter bliver færdige til tiden
Vi har virkelig stor gavn af metoden. Vores projekter bliver færdige til tiden – selv når der er tale om komplekse projekter med mange forskellige involverede parter. I sådan en sammenhæng er det nærmest umuligt at styre et projekt med et klassisk Gantt-kort eller i et Excel-ark. Man får simpelthen nogle flere nuancer med, når man står fysisk sammen og drøfter opgaverne. Det er næsten umuligt at opnå samme effekt på den gammeldags manér.”

Dygtig underviser og god dynamik
”Jeg kan derfor kun sige, at vi har været rigtig godt tilfredse med det, vi har fået ud af at benytte Plan A Projects. Og så gør det jo heller ikke noget, at Lasse er så dygtig en underviser. Han er utrolig inspirerende og vidende om alt inden for projektledelse, og han skaber en god dynamik. Den slags betyder meget,” slutter Søren Winther