Frie Funktionærer styrker projektkulturen og får projekterne færdige til tiden

Frie Funktionærer ønskede at styrke deres projektkultur og få bedre styring på virksomhedens strategiske projekter. Med hjælp fra Plan A Projects fik de undervisning og sparring i agil projektledelse og PRINCE2, indtil de selv følte sig klar til at køre principperne videre. I dag føler Frie Funktionærer, at de har fået et markant løft af deres projektkultur og et langt stærkere tværfagligt samarbejde.

”Vi havde den udfordring, at vi ikke altid havde styr på, hvor meget tid, vi skulle beregne til vores projekter, og hvordan vi fik dem færdige til tiden,” fortæller Ulrik Karlsen, der er afdelingschef hos Frie Funktionærer – en kombineret A-kasse, fagforening og forsikringsselskab. ”Vi arbejder rigtig meget tværfagligt, og medarbejdere fra flere forskellige afdelinger arbejder derfor typisk på de samme projekter. Det betyder, at det kan være vanskeligt at vide præcis, hvem der gør hvad og hvornår, og så kan en projektplan let skride.”

”Vi besluttede derfor, at vi havde brug for at styrke vores projektkultur,” fortsætter Ulrik Karlsen. ”I den forbindelse var vi på jagt efter en ekstern partner. Når man ønsker at forandre sin måde at arbejde med projekter på, kan det være en god idé at få assistance fra nogen udefra, så vi indgik en aftale med Lasse Borris Sørensen fra Plan A Projects om hjælp til at begynde at arbejde mere agilt med vores projekter.”

Indledende undervisning og løbende sparring var nok
Da Frie Funktionærer ikke havde uanede ressourcer til rådighed, aftalte de med Lasse, at han indledningsvis skulle undervise et bredt udvalg af ambassadører fra hele organisationen og derefter blot fungere som sparringspartner og Agil Coach undervejs i et udvalgt pilotprojekt af 3-4 måneders varighed. Ifølge Ulrik Karlsen var det præcis det, Frie Funktionærer havde brug for.

”Det var vigtigt for os at få de nye tanker bredt implementeret i organisationen, så alle lederne vidste, hvad det handlede om. Og da vi gik i gang med selve projektet, sørgede Lasse for, at vi fik overblik fra starten. Han hjalp os med at få alle detaljer tænkt med i projektet, og han lærte os, hvordan vi kan tidsestimere, styre og dele et projekt op i sprint.”

Kompetent undervisning og stærke inhouse-kompetencer gjorde forskellen
Efter de indledende tiltag, slap Lasse tøjlerne og lod projektteamet fra Frie Funktionærer arbejde selv. Men for hvert sprint kom han tilbage til teamet og sparrede med dem om deres arbejde og deres forslag til de kommende sprint. På den måde kunne teamet løbende få råd og vejledning, uden at assistancen oversteg den økonomi, der var til rådighed.

”Når man skal arbejde på en helt ny måde, kræver det selvfølgelig noget at få det til at fungere, hvis man kun får hjælp engang imellem, men det fungerede virkelig godt for os. Dels fordi Lasse er så god til at undervise og give sin viden fra sig, men også fordi vi har nogle meget stærke kompetencer siddende i huset,” forklarer Ulrik Karlsen. ”Det betyder også, at vi allerede efter det ene projekt, Lasse var med ind over, har kunnet køre videre med metoden selv.”

Kæmpe kompetenceløft og bedre tværfagligt samarbejde

”I dag er det godt to år siden, vi kørte vores pilotprojekt sammen med Lasse, og når vi kigger tilbage, er der ingen tvivl om, at vi har fået en meget stærkere projektkultur. Principperne omkring agil projektledelse, Scrum og PRINCE2, som Lasse lærte os, er blevet rigtig godt forankret, og vi har fået et kæmpe kompetenceløft.”

”Derudover oplever vi et langt større medarbejdersammenhold og et styrket samarbejde på tværs af afdelingerne. Dét, at den enkelte medarbejder i projektteamet selv er med til at definere og vælge sine opgaver, giver en meget stor ansvarsfølelse og et fantastisk engagement. Og sidst men ikke mindst har vores nye måde at arbejde på betydet, at vi i dag altid får vores projekter færdige til tiden. Faktisk er vi blevet så glade for metoden, at der skal virkelig meget til at få os til at afvige fra den. Det gælder også når vi har projekter med eksterne samarbejdspartnere,” slutter Ulrik Karlsen.