Ledig stilling: Sales Manager

Vi søger en Sales Manager

Som led i Plan A’s vækst og succes, skal der ansættes en Sales Manager (herefter kaldet SM) i en nyoprettet stilling, som skal danne parløb med 4 kolleger i en energisk og vækstende virksomhed. Plan A´s leveranceapparat består derudover af et internationalt netværk af 50 high end agile coaches fordelt over EU og USA. SM kommer til at få en yderst spændende og afgørende nøglerolle i Plan A’s ambition og strategi om at skalere og vækste en meget ambitiøs og sund virksomhed på et profitabelt konsulent- og undervisningsmarked.

Plan A arbejder for nogle af Danmarks største virksomheder. Blandt andre kan nævnes Vestas, Coloplast, KMD og Banedanmark. Salgsfokus er Enterprise virksomheder og deres it-projekter samt større konsulenthuse, der ofte håndterer store (it-)kundeprojekter som program-/projektledere.

SM bliver den første ”rene” sælger, hvis fokus bliver salg af alle Plan A’s services: ”Agile Coach” ydelser, certificerende uddannelser og ikke mindst salg af deres nye cloud værktøj: ”Agile Planning Tool”. Sidstnævnte er et digitalt projekthåndteringssystem, der er under udvikling. SM vil blive grundigt introduceret til Plan A’s services.

SM vil skulle tilrettelægge egne salgsaktiviteter – både når det gælder mersalg til eksisterende kunder samt opdyrkning af nye kunder. SM tager ansvaret for en høj kvalitet i hele salgsprocessen – fra den indledende dialog, afdækning af behov hos kunden, i forhold til Plan A’s services til sluttelig kontraktforhandling.

SM arbejder tæt sammen med konsulenterne som støtter i presales, estimeringer, tilbudsgivning etc.

SM vil også blive tildelt eksisterende kunder og den samlede fordeling mellem nye og eksisterende kunder, vil være ca. 60/40 i starten og derefter mere fokus på relations-skabende salg til nuværende kunder.

SM får ligeledes en central placering i udarbejdelsen af salgsstrategien sammen med ledelsen og bestyrelsen. SM bliver drivkraften i eksekveringen af salgsstrategi samt i udarbejdelse af ”go-to-market” plan i forhold til Plan A’s ”Agile Planning Tool”.

Jobbet indebærer en høj omstillingsparathed qua Plan A´s størrelse og SM skal trives med dynamikken og energien der ligger i, at være meget tæt på forretningen, produktet og ledelsen.

SM skal drives af at arbejde selvstændigt, afslutte opgaver på egen hånd og i høj grad kunne finde motivation i egne opgaver.

Da stillingen er nyoprettet, er der rig mulighed for at sætte sit præg på rollen.

Arbejdsopgaver 

 •  Udarbejdelse af account plan, dækkede både salg til nuværende og nye kunder i hele DK
 •  Key Account Management, hvilket indebærer langsigtet relations-salg
 •  Ejer af hele salgsprocessen, inklusiv forecast, pipeline-styring og rapportering til ledelse.
 •  Kundemøder i hele Danmark
 •  Tilbudsudarbejdelse samt efterfølgende kontraktforhandlinger og -indgåelse
 •  Udarbejdelse og implementering af salgsstrategi med fokus på eksisterende kunder og salg til nye hos de 30-50 største kunder i Danmark
 •  Markedsføringsstrategi som udarbejdes i samarbejde med ledelsen og marketing, hvor SM’s ansvar er at komme med input til, hvilke marketing aktiviteter, som kan understøtte salget.
 •  Deltage løbende i produktudviklingen og sammensætning af ydelser i samarbejde med ledelsen og marketing

Erfaring / baggrund 

 •  Relevant kommerciel videregående uddannelse
 •  3-5 års dokumenteret erfaring med salg af enten (it-)konsulentydelser og/eller af cloud services, til både nye og eksisterende kunder i den private og offentlige sektor.
 •  Erfaring med salg af uddannelse, kurser betragtes som en fordel.
 •  Erfaring med udarbejdelse af forretningsplan/ salgsstrategi på årsbasis samt månedlige forecast/-budgetter
 •  Erfaring med tilbud og kontraktforhandlinger

Succeskriterier

 • Vækste virksomheden inden for alle 3 forretningsområder:
  • Konsulentforretningen
  • Undervisnings- og certificeringsforretningen
  • Cloud værktøj: ”Agile Planning Tool”
 •  Opbygning af pipeline og ordrebeholdning iht. salgsbudget
 •  Udvikle og realisere på account planer
 •  Skabe og udnytte netværk til at øge opmærksomheden omkring Plan A

Personlighed 

 • Udviser initiativ: Er opsøgende og har konstant fokus på udvidelse af salgsaktiviteterne.
 • Stræber mod høj standard i arbejdets udførelse: Sætter høje kvalitetsmål for sig selv og har løbende fokus på kundetilfredshed.
 • Løser problemer: Udviser analytisk sans, tænker logisk og kritisk, kan identificere problemer/årsager og vurdere information kritisk.
 • Præstationsorienteret: Er motiveret og vedholdende i forhold til at opnå resultater, engagerer sig, yder sit bedste.
 • Tænker strategisk: Tænker helhedsorienteret og langsigtet, afvejer muligheder og risici, planlægger flere træk frem og skaber vision for sit område.
 • Selvstændig: Kan arbejde uden ydre tilskyndelse, arbejder struktureret og planlægger opgaver systematisk for at nå mål, vurderer tidsrammer og ressourceforbrug realistisk, følger op på aftaler.
 • Sætter mål og tager beslutninger: Kan identificere og vurdere forskellige muligheder inden beslutning, afvejer fordele/ulemper, vælger logisk fremgangsmåde, er I stand til at prioritere forskellige opgaver.
 • Dygtig kommunikator: Kan udtrykke sig klart mundtligt og skriftligt, har sans for, hvordan et budskab skal udformes overbevisende og troværdigt i forhold til målgruppen, strukturerer sine fremstillinger.
 • Opbygger og vedligeholder relationer til andre: Har let ved at omgås andre, opsøger aktivt information, opbygger og plejer netværk i og uden for virksomheden, udviser troværdighed.
 • Menneskekender: Kan vurdere behov og match inden for både de faglige og personlige kompetencer.
 • Arbejder i teams: Bidrager og samarbejder fleksibelt og med forståelse for egne og andres stærke og svage sider, udviser forståelse for vigtigheden i forskellige roller, føler sig forpligtet over for teamet.

Sprog: Flydende dansk & engelsk i skrift og tale.

Gage: God fast løn med bonus på 70/30 split, sundhedssikring, samt statens takster.

Er du den rette kandidat eller kender du en, der er, så kontakt os endelig.

Send din ansøgning til vores headhunter på jannie@kluge-partners.com.