Mindre konsulentvirksomhed hjælper store, agile projekter i mål til tiden

Artikel af: Michael Winther i forbindelse med POLITIKENS karrieretillæg d. 18. maj 2018

Vi lever i en omskiftelig verden, hvor der konstant stilles nye krav, og hvor fleksibilitet og alternative løsninger ofte er påkrævet. Netop den faktor skal indregnes, når nye projekter sættes i søen. Modgiften til komplekse projekter, der fejler på tid og økonomi, er nemlig agil projektledelse. Erfaringen er, at der både vindes tid og økonomi i den mere agile og dermed mere fleksible projektkonstruktion.

Konsulentvirksomheden Plan A Projects har specialiseret sig i at hjælpe virksomheder og ledere med at realisere deres forskellige projekter til tiden. Det sker med en agil og dermed mere adræt tilgang til projektstyring og projektledelse. Værktøjet er Agile On Time, som de selv har udviklet på baggrund af mange års erfaring med projektledelse og projektstyring med afsæt i DSDM fra England.

Gennemprøvet projektmodel

Virksomheden tilbyder uddannelse og certificering, sparring, rådgivning samt coaching til projektledere, styregrupper og teammedlemmer på store agile projekter. Rådgivningen og sparringen er centreret omkring, at man gennem tidlig, struktureret behovsafdækning kombineret med proaktiv, faciliterende projektledelse kan minimere risikoen for fejl og fejlslutninger i det samlede projektforløb. Det sker ved at fokusere på involvering, rig kommunikation og styring og ved gennem netop de forhold at bane vejen for tidlig projektrelease, som giver øget værdiskabelse for kunden, f.eks. i form af øget omsætning, kundetilfredshed og konkurrencedygtighed.

– For os som leverandør af en effektiv og gennemprøvet agil projektmetode handler det udelukkende om vores kunders behov, og om at hjælpe dem bedst muligt med at skabe værditilvækst hurtigst muligt med en bæredygtig tilgang. Værditilvæksten kan udmøntes på forskellige måder. Men det er især ved, at projekterne realiseres før eller til den estimerede tid, og ved at vi sammen med kunden skaber realistiske rammer for projektet, demonstrerer klarhed omkring målsætninger og ressourcer, og stræber efter at skabe et projektklima hvor vi hjælper projektmedarbejdere til at yde optimalt i forhold til deres kapacitet. Det giver klarhed, mindre stress og splid, og betyder ofte at nye projekter kan sættes i søen tidligt. Essentielt for succes er et positivt, tillidsbaseret, transparent og detaljeorienteret arbejdsfællesskab, til gavn for projektets fremdrift, virksomhedens forretning og medarbejdernes motivation, fortæller CEO og founder, Lasse Borris Sørensen fra Plan A Projects.

Uanede frihedsgrader

Så længe man benytter sig af at blive klogere gennem projektforløbet kan man sagtens gennemføre et agilt projekt i den samme fasemodel som vandfaldsprojekterne benytter sig af. Det kan virke overraskende, men har den store fordel, at organisationer med en begrænset indsats kan etablere en agil projektmetode i den bestående fasemodel og på den måde indføre den agile projekttilgang. Agil projektledelse er tidens nye sort, fordi den giver projektorganisationen mulighed for at indlejre og implementere den læring, der sker undervejs ind i projekterne. Det betyder, at projektet altid er i direkte dialog med den udvikling, der sker i og omkring projektet. Det sikrer stabile projekter med fremdrift, fordi projektet hele tiden kan justeres undervejs, og i takt med både indre og ydre krav og forventninger.

– Den agile projektorganisering og samarbejdsform er den direkte modsætning til de mere konventionelle og konservative projektstyringsværktøjer, som f.eks. vandfaldsprojekter, hvor alt er nedskrevet og planlagt i yderste detalje fra første dag til realisering. Med agil projektledelse kan man nemlig hele tiden ændre og justere i projektet efterhånden, som man bliver klogere og mere sikker på opgaven. Man kan også release dele af projektet, hvis det er klart til afskibning, også selvom det samlede projekt ikke er færdigt. Det giver uanede frihedsgrader, fleksibilitet og frigør ressourcer til andre tiltag. Og ikke mindst giver det værditilvækst til virksomhederne, fordi indtjeningen kommer tidligere, fortæller Lasse Borris Sørensen.

Entusiasme og arbejdsglæde

Agil projektledelse udmærker sig især ved en stejl læringskurve samt hurtig og effektiv vidensopbygning, ved handle- og beslutningskraft i alle projektled, ved involvering og inklusion af samtlige medarbejdere, ved et fladt hierarki hvor alle har medbestemmelse, samt ved brugen af udstrakt feed-back i alle projektets faser. For at den agile projektledelelsesform skal lykkedes til fælles bedste og blive en win-win situation for alle, forudsætter den en udstrakt grad af gennemsigtighed og transparens. Alt skal nemlig være åbent og tilgængeligt for projektdeltagerne, idet samarbejdsformen er afhængig af at alle bidrager, ligesom den agile projektledelse anerkender, at 20 øjne ser bedre end et par af slagsen.

– Samtidigt skal man ikke underkende, den arbejdsglæde og entusiasme der bliver forløst hos medarbejderne gennem den agile projektform. En entusiasme og arbejdsglæde der overføres til nye projekter, og dermed positionerer virksomheden yderligere i markedet, siger Lasse Borris Sørensen.

Internationale ambitioner

Plan A Projects er på trods af, at de er et mindre konsulenthus ikke desto mindre leverandør af deres agile projektværktøj til en fjerdedel af virksomhederne i C20-indekset.

– Det er klart, at vi med vores effektive projektværktøj Agile On Time, som kan og bør sameksistere i organisationerne med de kendte frameworks SAFe, Scrum@Scale og Scrum, også kigger ud over grænserne efter nye samarbejdspartnere. Værktøjet har vist sin værdi, og derfor har vi naturligvis ambitioner om at brede det ud, fortæller Lasse Borris Sørensen.

 – Du kan også læse hele artiklen her: POLITIKENS karrieretillæg