Scrum Master med ambition om at blive agil coach

Er det dig, der er den Scrum Master, vi leder efter til vores team?

 

Stillingsbeskrivelse

Som et led i Plan A Projects vækst og succes, skal der ansættes en ny Scrum Master (herefter kaldet SM), som kan danne parløb med fire kolleger. Grundlæggeren og yderligere en person agerer agil coach. SM vil få et tæt samarbejde med disse personer.

SM’s primære rolle vil være som konsulent på projekter. Første halve år af stilling skal SM være på et projekt i Jylland ca. 3 dage om ugen. Herefter forventes hovedparten af tiden at være i København.

Plan A Projects tilbyder gode muligheder for at blive uddannet agil coach. SM vil have et tæt partnerskab med agil coach, som vil oplære SM til at få det rette agile fokus til at kunne udføre opgaver som agil coach. Det er vigtigt, at SM har en ambition og lyst til at udvikle sig agilt.

I rollen som Scrum Master kommer konsulenten til at arbejde med de største kunder i Danmark med fokus på udviklingsprojekter og på tværs af teknologiske platforme (SAP, Oracle, MS, IBM etc.). Dog har der de senere år været meget fokus på SAP projekter, hvilket ikke er et krav til kommende SM.

Det er essentielt, at SM har en personlig profil, som kan skabe resultater gennem andre samt fastholde og ikke mindst styrke relationerne fra start til slut. SM skal udstråle pondus og entusiasme samt skabe den gode stemning – ikke mindst i de lange krævende projekter.

Det forventes at SM i forbindelse med kundeprojekter er opmærksom på nye potentielle opgaver, som Plan A Projects kan byde ind på. SM kan enten gøre det selv eller overdrage leads til Sales Manager. Kundetilfredsheden er altgørende for det næste salg, hvorfor SM også vil blive målt på denne.

Arbejdsopgaver

 • Fungere som Scrum Master og få dysfunktionelle teams til at fungere
 • Gennemføre sprintskift efter DSDM metode
 • Faciliterende leder på flere teams

Succeskriterier

SM vil blive målt på sine evner til at skabe resultater inden for sit ansvarsområde med særligt fokus på kundetilfredshed og resultatopnåelse. Endvidere vil SM blive målt på sin evne til at blive anerkendt og respekteret som en kompetent konsulent og professionel kollega, der bidrager til Plan A Projects fortsatte vækst. Plan A Projects’ konsulent-team fremstår som et team med et højt engagement, fleksibilitet og professionalisme og som formår at skabe værdi for virksomheden og dens kunder.

Gage

God fast bruttoløn. Der forventes ca. 30 rejsedage i DK pr. år.

Den ideelle kandidat:

Erfaring / baggrund

Den ideelle kandidat har typisk en længerevarende uddannelse. Det er en fordel at SM har SAFE erfaring og gerne underviser certificeret – sidstnævnte er dog ikke nødvendigt.

Sprog                        

Flydende dansk & engelsk i skrift og tale.

Personlighed

 • Planlægger og organiserer egen tid og opgaver: Planlægger opgaver systematisk for at nå mål, vurderer tidsrammer og ressourceforbrug realistisk, følger op på aftaler.
 • Løser problemer: Udviser analytisk sans, tænker logisk og kritisk, kan identificere problemer/årsager og vurdere information kritisk.
 • Udviser forretningsorientering: Vurderer beslutninger i forhold til strategier, økonomi, markeder, mennesker og muligheder på kort/langt perspektiv.
 • Opbygger og vedligeholder relationer til andre: Er venlig, samarbejdsorienteret og har let ved at omgås de fleste, orienterer egen leder, kollegaer/medarbejdere om vigtige forhold, ligesom han/hun selv aktivt opsøger information, opbygger og plejer netværk i og uden for virksomheden.
 • Leder sig selv og er præstationsorienteret: Har lyst til at yde sit bedste, er motiveret og vedholdende i forhold til at opnå resultater, holde fast i metoden, kan sætte mål for eget arbejde, kan arbejde uden ydre tilskyndelse og engagerer sig.
 • Udviser initiativ: Handler for at opnå gode resultater for virksomheden, yder mere, end det forventes, søger efter muligheder, positivt livssyn samt spreder godt humør trods svære tider.
 • Er kundeorienteret: Er høflig, tålmodig og venlig, viser indlevelse i kundens situation, handler på en måde, så kundens behov imødekommes i størst muligt omfang. Har stærke præsentationsevner både overfor større og mindre kundegrupper samt udstråler selvsikkerhed og en indgående tro på produktet.
 • Arbejder i teams: Bidrager og samarbejder fleksibelt og med forståelse for egne og andres stærke og svage sider, bruger menneskers forskellige kompetencer, udviser forståelse for vigtigheden af forskellige roller og føler sig forpligtet overfor teamet.

 

Titel: Scrum Master

Refererer til:   Founder/Adm. Dir

Stilling: 1 års projektansættelse med gode muligheder for at forlænge

Sted: Jylland/København

Start: Hurtigst muligt

 

Interesseret?

Send din ansøgning og CV med billede til info@planaprojects.com.

For yderligere spørgsmål kan du kontakte Plan A Projects på + 45 42 67 27 52.