Stor tilfredshed med tilpasset agil governancemodel

Innovationsdirektør ved Bording Data, Jakob Seedorff, har ved tidligere lejlighed haft udbytte af inspiration fra Plan A Projects, og som ansvarlig for flere udviklingsteams havde Jakob ambitioner om et løft i det agile samarbejde med sine kunder og vurderede, at Plan A Projects kunne være en god agil sparringspartner.

Til agile projekter har Bording Data et fast udviklingsteam bestående af både udviklere, løsningsarkitekter og produktansvarlige. Udviklingsteamet er ansvarlig for videreudvikling af en applikation til strategiske kunder. Bording Datas samarbejde med sine kunder er forankret i et release-forløb, hvor et Product Council indledningsvist prioriterer elementer for næste release, udviklingsteamet estimerer de enkelte opgaver og efter endnu en prioritering påbegyndes udviklingsarbejdet.

Jakob udtaler: ”I første omgang er udfordringen at få opgaverne beskrevet i lægmands termer, f.eks. som user stories, så både vores kunde og vores egen ledelse kan følge projektet. Efterfølgende sammensætter vi et projektteam, som systematisk og gennem dialog, nedbryder projektet i delopgaver. Når nedbrydningen er færdiggjort, estimerer vi opgaverne i story points og prioriterer ud fra vores kundes opfattelse af forretningsværdi. Selve udviklingsforløbet afvikles i korte iterationer med hyppige leverancer og transparens omkring fremdrift. Den agile tilgang giver vores ledelse og kunden indsigt, og det skaber et godt projektforløb for os”.

I første omgang forespurgte Jakob et todages agilt seminar, men efter yderligere dialog blev Bording Data og Plan A Projects enige om at gennemføre et lukket tredages certificeringskursus for hele projektteamet. Her fik både Bording Data og deres kunde en grundig oplæring i det agile mindset, rammeværk for agilt samarbejde, projektnedbrydning, konkrete agile værktøjer og en agil governancemodel. Efter kurset blev alle kursister eksamineret og opnåede en internationalt anerkendt certificering.

Udbytte og resultater

Jakob udtaler: ”Vores forløb sammen med Plan A Projects har gjort en kæmpe forskel. På trods af mange nye møder med projektnedbrydning og prioritering udtrykker vores kunde, ledelsen og projektteamet stor tilfredshed med den nye agile governancemodel. Vores egne medarbejdere udviser tilsvarende stor entusiasme, hvilket naturligvis også har stor betydning for fremdriften. Alle er glade, der er en rigtig god stemning”.

Jakob afslutter med: ”Vi har også anvendt nedbrydning til at definere forretningsmæssige mål, hvilket har medført, at projektet nu drejer sig om noget helt andet, end vi troede i starten”.

Bording Data og deres kunde har selv kunne realisere ovenstående resultater med begrænset efterfølgende sparring fra Plan A Projects, baseret på læring fra kurset og meget begrænset starthjælp.

Lasse Borris Sørensen fra Plan A Projects har ligeledes været glad for samarbejdet og de opnåede resultater: ”Det handler om at skabe overblik og indflydelse på eget arbejde. Med de rette værktøjer og rammesætning kan der blive skabt en gennemsigtighed for hele projektet, der gør det muligt at prioritere i forbindelse med uforudsete hændelser i omfang, så vi kan levere vores projekter til tiden. Bording Data har været motiverede og dygtige til at adaptere den tilpassede agile governancemodel.”

Til projektet blev der tildelt et fast rum hos Bording Data. Projektrummet tiltrækker nu medarbejdere fra andre af virksomhedens afdelinger, og metoden har skabt en del interesse både internt og eksternt, så mon ikke Bording Data kommer til at levere endnu flere projekter til tiden.

Jakob Seedorff, Director of Innovation, Bording Data