Vi ønsker at arbejde agilt og levere til tid og budget

Hos DGI har marketingafdelingen og IT-afdelingen arbejdet tæt sammen i en årrække og oplevet, at de havde brug for en fælles tilgang til at gennemføre projekter på.  Nogle DGI-kolleger havde set et konferenceindlæg af Lasse Borris Sørensen fra Plan A, der handlede om at arbejde agilt med en deadline, agil projektledelse. Det tema ramte DGIs virkelighed og derfor kontaktede de Plan A for at få en fælles afdelingsdag for at blive fælles tydeligere på, hvad der skulle til, for at kunne arbejde agilt og levere til tid og budget.

Hvordan gik dagen?

”Alle syntes, at det var en rigtigt god dag. Selv de kritiske, der normalt hellere bare vil arbejde, sagde, at det var en af de bedste dage, de havde haft”, udtaler Steffen Andersen, IT-chef hos DGI.

”Det stærkeste var, når vi arbejdede i grupper, for hér fik vi skabt en fælles forståelse på tværs af vores afdelinger. I løbet af dagen fik vi samlet de emner op, som var mest relevante for os og de vigtigste fandt vi frem til inden vi skiltes – dem arbejder vi nu videre med.

Det overraskede os, at det gav så megen værdi at kunne fokusere på emnet ved at holde dagen i byen og ved, at Lasse faciliterede og kom med input. Det gjorde, at det blev et fælles forbedringstiltag for de to afdelinger. Det betød også, at vi fik øje på andre ting, end vi normalt gør”, fortsætter Steffen Andersen.

Skabte værdi for vores forretning

”Dagen gav os en række konkrete tiltag, der er lette for os at implementere i vores dagligdag. Både fordi vi har fået en fælles retning og en fælles forståelse af, hvad der er vigtigst for os samt fordi alle om bordet nu er enige om, hvad tingene reelt indeholder.

Helt konkret kan vi bruge fasemodellen, ligesom vi er begyndt at arbejde med Definition of Done. Da vi først kom til at tale om den, var det åbenlyst, at vi skal bruge den.

Vi kan omsætte dagen direkte til værdi. Rigtigt godt”, fortæller Steffen Andersen.

De arbejdede slet ikke – De deltog

”Stemningen på dagen var rigtigt god. Jeg havde frygtet, at folk ville arbejde i stedet for at deltage. Det skete slet ikke. De var derimod meget engagerede og der var en meget god stemning. Der var mange flere end forventet, som bidrog i en tryg stemning.”

Indlægsholder

”Forud for dagen havde vi to afdelingsledere havde fundet frem til programmet sammen med Lasse. På dagen holdt Lasse indlæg og stod for at føre os gennem dagen. Han er rigtigt dygtig og tydeligt inde i stoffet – også i for os nyt stof. Bl.a. kom han med mange konkrete eksempler og der er ingen tvivl om, at han selv har prøvet det. Rigtigt godt. Han kan både teori og praksis og få stoffet ud over rampen”, slutter Steffen Andersen.

Hvis du ønsker uddybning af ovenstående, er du velkommen til at kontakte